JO

Sev tuvāko jaunatnes organizāciju Latvijā tev var palīdzēt atrast Latvijas Jaunatnes padomes apkopotā informācija par organizācijām šeit un #TapisArJauniešuEnerģiju, kā arī jaunatnes organizāciju saraksts.

Jaunatnes organizācija ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, kas veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Jaunatnes organizācijas darbojas dažādās jomās: vides aizsardzība, veselība, līdzdalība, sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība, sports u.c. Jaunatnes organizācijas viens no būtiskākajiem mērķiem ir radīt vidi, kurā jaunietis konkrētajā jomā var attīstīt savas prasmes un zināšanas, attīstīt savu personību un atrast līdzgaitniekus, draugus.

Darbojoties jaunatnes organizācijā, jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, populārākais: projekta vadību, komunikācijas un prezentācijas prasmes, starpkultūru un starptautiskās attiecības, interešu aizstāvību u.tml. Šīs prasmes noderēs ikvienam jaunietim, meklējot darba vietu vai kļūstot pašam par darba devēju, jo īpaši jaunatnes organizācijas pievērš uzmanību arī jauniešu iniciatīvu veicināšanai un uzņēmīguma attīstībai, kas ir kļuvis arī par mūsdienu konkurētspējīga jaunieša vadmotīvu darba tirgū.

Ko tad īsti dara jaunatnes organizācija?

Tās ir ne tikai lietderīgas apmācības un jauno līderu treniņi, bet arī iespēja piedalīties starptautiskajos projektos, jauniešu apmaiņās, sociālajās un vides aizsardzības aktivitātēs un nometnēs. Jaunatnes organizācijas ir arī galvenie jauniešu līdzdalības veicinātāji, aicinot jauniešus arvien aktīvāk iesaistīties jauniešiem svarīgu jautājumu pieņemšanā, izsakot savu viedokli un dodot priekšlikumus. Jaunatnes organizācijas ir arī visizplatītākie brīvprātīgā darba organizētāji jauniešu, daudzas piedāvājot arī Eiropas Brīvprātīgā darba iespējas kā nosūtītājorganizācijas. Jaunatnes organizācijas un citās nevalstiskās organizācijas palīdz veidot pilsonisko sabiedrību, kuras daļa ir katrs aktīvs un iesaistīts jaunietis.

Kā kļūt par jaunatnes organizāciju uzzini šeit.

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM