Līdzdalība

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. 

lidzdaliba_soc.png

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:
1) iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
2) darbojoties skolu pašpārvaldēs;
3) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
4) piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
5) iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
6) iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

lidzdaliba_sabi.png

Kāpēc ir vērts iesaistīties?

  • iespēja pavadīt brīvo laiku interesantā vidē;
  • jaunas prasmes, zināšanas un pieredze;
  • uzlabo Tavu pašvērtējumu un pašapziņu;
  • iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni;
  • iespēja būt saklausītam!

lidzdaliba_pol_fin.png

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM