Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Aicina pieteikties EJD nacionālajā darba grupā

.

Aicinām jaunatnes jomas pārstāvjus pieteikties darbam Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) Latvijas nacionālajā darba grupā.

Eiropas Jaunatnes dialogs sastāv no 18 mēnešu cikla, laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim noritēs 10. cikls. Cikla galvenā tēma ir Eiropas Jaunatnes mērķis Nr. 3 “Iekļaujoša sabiedrība”. Cikls veidojas no konsultāciju un ieviešanas aktivitāšu posma un cikls notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs vienlaikus. Konsultāciju posmā tiek īstenotas konsultācijas ar jauniešiem, šajā ciklā meklējot atbildes uz jautājumiem – Kādi ir škēršļi iekļaujošas sabiedrības veidošanai? Kādi efektīvi atbalsta mehānismi šobrīd tiek nodrošināti? Kādas darbības jāveic nākotnē, lai veicinātu iekļaujošu sabiedrību? Kā darbs ar jaunatni un jaunatnes joma var veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanos?

EJD Latvijas nacionālās darba grupas galvenie uzdevumi:

1.  pārraudzīt EJD aktivitāšu īstenošanu nacionālā līmenī, sniedzot ieteikumus aktivitāšu īstenošanai;

2. iespēju robežās iesaistīt jauniešus EJD procesā, noskaidrojot viņu viedokli un informējot par Eiropas Jaunatnes mērķi Nr. 3 “Iekļaujoša sabiedrība” un 10. Cikla izvirzītajām prioritātēm, izmantojot EJD noteikto metodiku;

3. sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumiem par EJD īstenošanu un rezultātiem;

4. organizēt darba grupas sanāksmes ne retāk kā reizi divos mēnešos, iepriekš vienojoties ar darba grupu.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 6. septembrim, rakstot EJD projekta koordinatorei uz renate.mencendorfa@izm.gov.lv , norādot pārstāvēto organizāciju, amatu un īsu motivāciju dalībai darba grupā.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM