IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

IZM izstrādājusi ieteikumus jaunatnes lietu speciālista amata aprakstam

.

Jaunatnes lietu speciālists turpmāk nosakāms kā amats pašvaldībā, līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrija izveidojusi ieteikumus pašvaldībām jaunatnes lietu speciālista amata aprakstam, ar būtiskākajiem jaunatnes lietu speciālista pienākumiem, kompetencēm, izglītības līmeni un profesionālajām zināšanām un prasmēm. Ikviena pašvaldība, pieņemot darbā jaunatnes lietu speciālistu, var noteikt sev atbilstošās un vajadzīgās kompetences, profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī noteikt papildu pienākumus, kas veicami attiecīgajā pašvaldībā.

Izglītības un zinātnes ministrija kā vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi darbā ar jaunatni iesaistīto personu - gan jaunatnes lietu speciālistu, gan jaunatnes darbinieku profesionalizācijas stiprināšanu. 2023. gada sākumā tika izveidota darba grupa, kuras galvenais uzdevums bija izvērtēt un pārskatīt jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieku profesiju standartus, iestrādājot jaunatnes jomas pieprasītās prasmes un kompetenci, pamatojoties uz jomas profesionālās attīstības tendencēm nākotnē. Minētā mērķa sasniegšanai, darba grupā sadarbojās pašvaldību un nevalstisko organizāciju jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu specialisti, jaunatnes jomas eksperti, augstskolu pārstāvji, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki.

Darba grupa, konsultējoties ar dažādām iesaistītajām pusēm, nonāca pie secinājuma veidot profesionālās kvalifikācijas prasības tikai jaunatnes darbiniekiem, uzskatot to par profesiju. Apstiprinot šīs prasības, būsim precīzāk nošķīruši jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka pienākumus. Jaunatnes darbinieka profesionālās kvalifikācijas prasības šobrīd ir saskaņošanas stadijā un tās tiks apstiprinātas ne vēlāk kā 2024. gada jūnijā.

Jaunatnes lietu speciālista amata apraksta paraugs pieejams šeit.

 

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM