IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Jaunatnes jomas eksperti saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus

.

Trešdien, 19. jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ar Atzinības un Pateicības rakstiem tika godināti darbā ar jaunatni iesaistītie, kuri ne tikai bijuši līdzās jaunatnes politikas attīstībai Latvijā, bet arī palīdzējuši veidot Latvijas saikni ar Eiropu jaunatnes jomā, nesot Latvijas jauniešiem jaunas pieredzes un iespējas.

2024. gads ir nozīmīgs jaunatnes jomā. Tajā atzīmējam ne tikai 20 gadus kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES), bet arī 15 gadus kopš pieņemts Jaunatnes likums, kurā tika nostiprināts, ka jaunatnes politiku koordinē Izglītības un zinātnes ministrija. Jaunatnes joma ir viena no salīdzinoši jaunākajām IZM nozarēm. Joprojām tiek likti pamatakmeņi tās nostabilizēšanai Latvijā – ciešā sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), jaunatnes jomas profesionāļiem un ekspertiem.

20 gadu laikā ES programmas ir kļuvušas par būtisku atbalsta instrumentu jaunatnes jomas attīstībā. Tās piedāvā iespējas doties pieredzes apmaiņā, uzlabot prasmes un kompetences, zināšanu radīšanu un pārnesi, veidot dažāda līmeņa sadarbības projektus un veicināt brīvprātīgo darbu, kā arī īstenot dažādus jauniešu iniciētus projektus.

“Eiropas vērtību ievērošana un pieredzes pārņemšana no citām Eiropas valstīm palīdzējusi nostiprināt un pilnveidot jaunatnes politikas konceptus, ienest prasmes un zināšanas darbā ar jaunatni, īpaši neformālajā izglītībā un pilsoniskajā līdzdalībā,” cildināšanas runā uzsvēra IZM Valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, valsts sekretāra p.i. Ilze Saleniece. “Ir nozīmīgi, ka jomas attīstībā iesaistās eksperti, kas spēj redzēt, dzirdēt un sajust jomas, tai skaitā jauniešu vajadzības.”

JSPA, kas 2024. gadā atzīmē savu 25. darbības gadskārtu, savā darbā nodrošina Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni. Šo uzdevumu izpildē JSPA cieši sadarbojas ar konsultatīvo padomi un mācību vadītāju kopu, kurā darbojas jaunatnes un neformālās izglītības jomās pieredzējuši mācību vadītāji, veidojot izpratni par neformālās izglītības nozīmi, sniedzot atbalstu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem visā Latvijā.

Lai atskatītos uz šajos gados jau paveikto jaunatnes jomā un jaunatnes politikā, svarīgi novērtēt un izteikt pateicību tiem, kas ar savu nesavtīgo darbu un profesionalitāti darījuši to iespējamu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

  • Biedrības “Radi Vidi Pats” dibinātājam un valdes priekšsēdētājam, JSPA mācību vadītājam Staņislavam Babinam par ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā un kvalitātes celšanā, īpaši brīvprātīgā darba jomā un darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
  • Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas priekšsēdētājas vietniecei, Saldus jauniešu domes “Es un mēs” valdes priekšsēdētājai un JSPA mācību vadītājai Rudītei Muraševai par ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā un kvalitātes celšanā;
  • Neformālās izglītības ekspertei jaunatnes jomā un JSPA mācību vadītājai Ievai Grundšteinei par ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā un kvalitātes celšanā;
  • Neformālās izglītības ekspertei jaunatnes jomā un JSPA mācību vadītājai Sintijai Lasei par ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā un kvalitātes celšanā;
  • Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītājai Valērijai Stībelei par nozīmīgu ieguldījumu darba ar jaunatni attīstībā Gulbenes novada pašvaldībā;
  • Valmieras novada pašvaldības “Rūjienas Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra” vadītājai, jaunatnes lietu speciālistei Valmieras novadā, biedrības “Jauniešu organizācija “Ligzda”” vadītājai un JSPA konsultatīvās padomes loceklei Dainai Rozei par ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā un kvalitātes celšanā, īpaši brīvprātīgā darba jomā un darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

  • JSPA ES programmu departamenta ES programmas “Erasmus+” nodaļas vadītājai Līvai Jakovļevai par aktīvu iesaisti programmas “Erasmus+” jaunatnes projektu īstenošanas veicināšanā un kvalitātes uzlabošanā;
  • JSPA ES programmu departamenta ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākajai ekspertei Inesei Bošai par ilgtermiņa ieguldījumu starptautiskā brīvprātīgā darba atbalsta sistēmas veidošanā ES programmu ietvaros.

Novēlām turpināt būt daļai no jaunatnes jomas, iedvesmot ar savu darbību citus un būt lepniem pašiem par sevi un paveikto!

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM