Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Jaunieši aicināti pievienoties Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīklam

.

Aicinām 16 - 25 gadus vecus jauniešus no Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģioniem no šī gada septembra līdz 2024. gada decembrim kļūt par Eiropas Jaunatnes dialoga vēstniekiem. Pieteikšanās vēstnieku tīklā līdz 2023. gada 3. septembrim šeit.

Tīklā aicināti pieteikties jaunieši, kuri pārstāv jauniešu domi, jaunatnes organizāciju, vietējo jauniešu centru, skolēnu pašpārvaldi vai arī kādā citā veidā ir aktīvi un iesaistās dažādos pasākumos. Aicinām pieteikties arī tos, kuriem nav iepriekšēja pieredze, taču ir liela vēlme un motivācija īstenot aktivitātes citiem jauniešiem, līdzdarboties vietējā, reģionālā, nacionālā un pat starptautiskā līmenī! 

Kļūstot par vēstnieku, jauniešiem būs ne tikai jāpiedalās Eiropas Jaunatnes dialoga 10. cikla aktivitātēs un jāīsteno dažādi pasākumi, bet arī jākļūst par citu jauniešu balsi, jāpārstāv un jāprezentē to viedokļi, jāveicina jauniešu aktīvāka iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos. 10. cikla tēma ir Eiropas Jaunatnes mērķis Nr. 3 "Iekļaujoša sabiedrība".

Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieka pienākumi būs dažādi, piemēram:

* piedalīties trīs dienu mācībās 2023. gada 22. - 24.septembrī;

* organizēt vismaz 1 pasākumu citiem jauniešiem savā vietējā apkaimē (pasākumu norise 2023. gada oktobrī - decembrī);

* piedalīties divu dienu ideju ieviešanas apmācībās 2024. gada aprīlī;

* organizēt ideju ieviešanas aktivitātes kopā ar citiem sava reģiona vēstniekiem;

* piedalīties divu dienu foruma plānošanas apmācībās 2024. gada jūlijā;

* 2024. gada augustā piedalīties jauniešu festivālā, kas notiks 2024. gada jauniešu galvaspilsētā Līvānu novadā;

* 2024. gada novembrī piedalīties EJD vebinārā;

* 2024. gada novembrī piedalīties 2 dienu projekta izvērtēšanas apmācībās;

* visā vēstnieka pienākumu pildīšanas laikā aktīvi informēt citus jauniešus par Eiropas Jaunatnes dialoga aktivitātēm, tsk. publicējot informāciju savos sociālajos medijos;

* piedalīties pēc nepieciešamības arī citās projekta aktivitātēs.

Jauniešiem būs iespējas pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes konferencēs, kuras notiks Spānijā, Beļģijā un Ungārijā.

Tāpat tiek meklēti arī aktīvi mentori un reģionālā atbalsta personas. Ja jaunietim ir padomā kāds jaunatnes lietu speciālists/ jaunatnes jomas darbinieks/ skolotājs/ NVO pārstāvis/ jauniešu centra darbinieks, aicinām norādīt pieteikuma anketā sev vēlamo mentoru.

Eiropas Jaunatnes dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī, tas ir dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Eiropas Jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments, un tā mērķis ir kalpot par forumu, kurā kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā. Sīkāka informācija par Eiropas Jaunatnes dialogu šeit.

Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīklu organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fondu" Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā (EUYD LV 2022-2024)"  ietvaros, aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienība Erasmus+ programmas ietvaros.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM