IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Latvija vēl par 22 jaunatnes lietu speciālistiem bagātāka

.

2023. gada 27. martā jaunatnes lietu specialistu pamatkompetenču attīstības mācību programmu pabeidza 22 jaunatnes lietu speciālisti no 17 pašvaldībām Latvijā. Kursa noslēgumā dalībniekiem tika pasniegti sertifikāti, kas apliecina jaunatnes lietu speciālistu apmācību programmu apgūšanu.

Tā kā kopš pagājušā gada “veikt darbu ar jaunatni” ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, Izglītības un zinātnes ministrija kā vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi gan jaunatnes lietu speciālistu, gan jaunatnes darbinieku profesionalizācijas stiprināšanu. Viens no profesionalizācijas stiprināšanas pasākumiem ir šī mācību programma, kuras jaunatnes lietu speciālistiem no pašvaldībām jāapgūst divu gadu laikā no dienas, kad speciālists stājies amatā vai pieņemts darbā.

Speciālisti laika posmā no 2023. gada septembra līdz šī gada martam apguva tādas tēmas kā kvalitatīvs darbs ar jaunatni un darba ar jaunatni veidi, jaunatnes politikas pamati, komunikācijas pamati, tiesību pamati, projektu vadība, jauniešu veselības jautājumi, pedagoģija un neformālā izglītība, komercdarbības pamati, psiholoģija, jauniešu neformālā izglītība āra dzīves formātā. Visa kursa laikā jaunatnes lietu speciālistiem tika nodrošināts arī mentora atbalsts no jau pieredzējušies jaunatnes jomas darbiniekiem gan no pašvaldībām, gan no nevalstiskajām organizācijām.

Jaunatnes lietu speciālisti atzīst, ka pēc šīs programmas apguves ir palielinājusies viņu izpratne par jaunatnes politiku un darba ar jaunatni īstenošanu, tāpat mācību laikā speciālisti savās pašvaldībās veicinājuši pozitīvas izmaiņas, piem., atvērtas jauniešu telpas, īstenots mobilais darbs ar jaunatni, iesniegti projektu pieteikumi jaunatnes politikas valsts programmā, kā arī veidotas sadarbības pašvaldību starpā.

Izglītības un zinātnes ministrija augustu novērtē gan šī mācību kursa, gan ikkatra jaunatnes lietu speciālista līdzšinējo ieguldīto darbu un apgūtās kompetences darba ar jaunatni ilgtspējīgas sistēmas veidošanā un pilnveidošanā!

Jaunatnes lietu speciālistu apmācības tika īstenotas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024. - 2026. gadam ietvaros, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, mācību norisi nodrošināja SIA “R.EDuacation”.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM