IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Latvijas delegācija piedalās ANO ECOSOC Jaunatnes forumā Ņujorkā

.

No 16. līdz 18. aprīlim Latvijas delegācija piedalās ikgadējā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ekonomikas un sociālo lietu padome (ECOSOC) Jaunatnes forumā Ņujorkā. ECOSOC Jaunatnes forums ir kļuvusi par galveno platformu, kurā jaunieši var piedalīties politikas diskusijās ANO, apvienojot  savas idejas, risinājumus un inovācijas. Forumā Latviju pārstāv IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga, ANO jauniešu delegāts Kristofers Krūmiņš un direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe.

2024. gada foruma diskusijas ir pakārtotas 2024. gada ECOSOC un ANO Augsta līmeņa politiskā foruma (HLPF) vispārējai tēmai – stiprināt ANO 2030. gada programmu un izskaust nabadzību krīžu laikā: ilgtspējīgu, noturīgu un novatorisku risinājumu efektīva īstenošana. Foruma ietvaros notiks diskusijas par HLPF 2024. gadā izskatāmajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), proti, novērsta nabadzība (IAM 1), novērsts bads (IAM 2), rīcība klimata jomā (IAM 13), miers, taisnīgums un laba pārvaldība (IAM 16) un sadarbība (IAM 17).

Jauniešu foruma ietvaros, 17. aprīlī IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga ar uzrunu piedalīsies plenārsesijā par jauniešu iesaisti klimata rīcībā, savukārt Latvijas ANO jauniešu delegāts Kristofers Krūmiņš piedalīsies divās sesijās: reģionālajā Eiropas sesijā, kurā tiks identificētas jauniešu vajadzības, vēršot uzmanību, kā šīs vajadzības aizstāvēt un prioritizēt, ar mērķi sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, un 18. aprīlī plenārsesijā “Jaunieši un mākslīgais intelekts: izaicinājumi un iespējas”.

IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga savā uzrunā vērsa uzmanību, ka jaunatnei ir izšķiroša nozīme sabiedrības izpratnes un dzīvesveida izmaiņu veicināšanā. Jaunieši ir sabiedrības aktīvākā daļa un viņu balss kļūst arvien nozīmīgāka. S.Reinberga uzsver, ka svarīga ir ne tikai jauniešu iesaistīšanās klimata jautājumu risināšanu, bet lēmumu pieņemšanas procesos kopumā. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz noteikt prioritātes, jo šodien pieņemtie lēmumi ietekmēs arī nākamās paaudzes. S.Reinberga izcēla, ka mums kā politikas veidotājiem vairāk jāieklausās un proaktīvā veidā jāreaģē uz jauniešu ieteikumiem par labāku un ilgtspējīgāku dzīves redzējumu.

Vienlaikus S. Reinberga uzrunā akcentēja arī to, ka arī paši jaunieši ietekmē klimata pārmaiņas. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kā veicināt tādu jauniešu uzvedību, kas novērstu turpmākas klimata pārmaiņas. Klimata pratība ir vairāk nekā skaļi saukļi, un arī jaunieši nav atbrīvoti no atbildības par klimata pārmaiņām. Mēs uzskatām, ka jaunatne var radīt nozīmīgāku ietekmi, mainot savus pilnveidošanās modeļus un uzvedību, jo īpaši augsta piesārņojuma nozarēs, vairāk ieguldot izglītībā un ilgtspējīga dzīvesveida kompetencēs. Tāpēc mēs mācību saturā esam integrējuši tēmas, kas saistītas ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tostarp par to, kā risināt klimata pārmaiņas un veidot jauniešu izpratni un kompetences par viņu pašu atbildību par vidi un ilgtspējīgu attīstību. Mūsu mācību programmu ietvaros, kas ir vērsta uz prasmju, attieksmju, vērtību, kā arī kritiskās domāšanas attīstīšanu, skolēni mācās arī identificēt problemātiskās problēmas savā reģionā un izstrādāt tām atbilstošus risinājumus.

Latvijā tiek atbalstītas dažādas iniciatīvas un projekti sabiedrības un jauniešu vides apziņas un izglītošanas veicināšanai saistībā ar videi draudzīgu dzīvesveidu, vides izglītības programmu izstrādi, kā arī tiek īstenota Ekoskolu programma un Jauno vides reportieru aktivitātes. Mēs redzam, ka mērķu sasniegšanai ne tikai valsts līmenī, bet arī globālā mērogā cieši jāsadarbojas ar jaunatnes organizācijām un organizācijām, kuras veic darbu ar jauniešiem.

Noslēgumā S.Reinbega akcentēja, ka mūsu ieskatā ANO Jaunatnes delegātu programma un ECOSOC Jaunatnes forums ir nozīmīgs spēks jaunu ideju un darbību attīstīšanai un jaunu un unikālu perspektīvu un novatorisku ideju radīšanai, kurā jauniešiem ir un būs izšķiroša nozīme.

Foruma dalībnieku idejas un ieteikumi tiks izmantoti, gatavojoties Nākotnes samitam (Summit of the Future), kas notiks 2024. gada septembrī.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM