Biedrība "Laiks Jauniešiem"

Biedrība "Laiks Jauniešiem"

Jaunatnes organizācija

Darbības virzieni:

  • Veicināt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, sekmējot pilnvērtīgu to personības attīstību, palīdzot tiem integrēties sabiedrībā un veicinot to iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā;
  • Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū veselīgu dzīvesveidu un sportu, pilnveidot viņu morālo, garīgo un fizisko izaugsmi;
  • Sniegt palīdzību ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem organizējot dažādus labdarības pasākumus;
  • Organizēt dažādām mērķu grupām seminārus, apmācības, individuālas biedru konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības, tai skaitā izmantojot neformālās izglītības metodes;
  • Veicināt jauniešu pilsonisko sabiedrības līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā;
  • Brīvprātīgā darba popularizēšana un organizēšanasabiedrībā, aktualizējot tā nozīmi sabiedrībā.
Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, “Lauktehnika 14” – 13, LV-3901
28646934
info@laiksjauniesiem.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM