Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists un jaunatnes darbinieki

Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists un jaunatnes darbinieki

Jaunatnes darbinieks

Jaunatnes lietu speciālists - Aivars Mežatučs.

Jaunatnes darbinieki:

Lendžu pagastā -  Daina Žogota;

Kaunatas pagastā - Tamāra Kablanova;

Čornajas un Ratnieku pagastos - Sarmīte Broliša;

Maltas pagastā Bērnu jauniešu centra vadītāja Vija Danilova un jaunatnes darbiniece Inta Bule;

Gaigalavas pagastā - Viktorija Semule;

Ozolaines pagastā - Veronika Lazareva;

Mākoņkalna pagastā - Jekaterina Itkača;

Audriņu pagastā - Rihards Misjuns;

Dricānu un Strūžānu pagastos - Ingūna Semule;

Silmalas pagastā - Sņežana Spridzāne;

Pušas pagastā - Santa Paplavska;

Viļānu pilsētā un pagastā - Linda Gritāne;

Griškānu un Stoļerovas pagastos - Marina Bikova;

Lūznavas pagastā - Svetlana Paplavska;

Bērzgales pagastā - Ilze Čudare - Sergejeva;

Ilzeskalna un Nautrēnu pagastos - Dina Sjomkāne;

Rikavas un Nagļu pagastos - Līga Zvejsalniece;

Ozolmuižas, Sakstagala un Kantinieku pagastos - Deniss Morozs;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novads
22013477
aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM