Labākais darbā ar jaunatni 2020 - 2022

“Labākais darbā ar jaunatni 2022” apbalvošanas ceremonijā tika sumināti desmit laureāti astoņās kategorijās no visas Latvijas. Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni.

 • “Labākais starts” tika izvirzītas pašvaldības un personas, kuras  uzsākušas veikt darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā. Par uzvarētāju pašvaldību nominācijā tika atzīta Madonas novada pašvaldība un par uzvarētāju darbā ar jaunatni iesaistīto personu nominācijā tika atzīta Siguldas novada Jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste Gunita Strazdiņa
 • „Straujākais lēciens” tika izvirzītas nevalstiskās organizācijas, kuras pēdējo divu gadu laikā veikušas būtiskus uzlabojumus darbā ar jaunatni. Par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība „Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””.
 •  „Līdzdalības stiprinātājs” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas ar plašu pieredzi darba ar jaunatni veikšanā . Par uzvarētāju pašvaldību nominācija tika atzīta Olaines novada pašvaldība un reģionāla vai valsts mēroga nevalstisko organizāciju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība „Attīstības platforma YOU+”.
 •  „Iedvesmas dzirksts” tika izvirzītas darbā ar jaunatni iesaistīta persona ar plašu pieredzi šajā jomā un iesaisti jaunatnes politikas veidošanā. Par uzvarētāju tika atzīta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” Jaunatnes lietu nodaļas jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova.
 •  „Veiksmīgākais projekts” tika izvirzīti pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā. Par uzvarētāju tika atzīts Tukuma novada pašvaldības Jaunatnes politikas valsts programmas projekts „Ar TEJK uz izaugsmi”.
 • „Drosmīgākais projekts” tika vērtēti pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar mazāk iespējām vai jauniešu no sociālā riska grupām dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā. Par uzvarētāju tika atzīts biedrības “Radi Vidi Pats” Eiropas Solidaritātes projekts “Sdos nu smugeizon”.
 • „Viedais atbalsts” tika vērtēti digitāli risinājumi un rīki, kas veicinājuši jauniešu iesaisti un līdzdalību. Par uzvarētāju tika atzīta Limbažu novada pašvaldība par jauniešu podkāsta studijas “Youthcast Studio” izveidi.
 •  „Jauniešiem draudzīga vide” tika izvirzīti  darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kur jaunieši var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt atbalstu un līdzdarboties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs. Par uzvarētāju tika atzīts Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”

098A9398.jpg

 

Labākais darbā ar jaunatni 2021

Apbalvošanas ceremonijā tika sumināti vienpadsmit laureāti no visas Latvijas. Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni.

 •  "Labākais starts” tika izvirzītas personas, kuras  uzsākušas veikt darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā. Šajā nominācijā laurus plūca Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste Solvita Vigule
 • “Straujākais lēciens” tika izvirzītas jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, un pēdējo divu gadu laikā piedzīvojuši īpašu izaugsmi. Nominācijas laureāts ir biedrība “Attīstības platforma YOU+”.
 •  “Līdzdalības stiprinātājs” tika izvirzītas pašvaldības, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, un var lepoties ar plašu pieredzi darba ar jaunatni veikšanā. Par laureātu pašvaldību kategorijā kļuva Talsu novada pašvaldība. Nacionāla mēroga biedrību un nodibinājumu kategorijā uzvarēja biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, savukārt vietēja mēroga biedrību un nodibinājumu kategorijā uzvarēja Alsungas jauniešu biedrība “Liepu ielas radošais kvartāls”.
 •  “Iedvesmas dzirksts” tika izvirzītas darbā ar jaunatni iesaistītas personas ar plašu pieredzi un iesaisti jaunatnes politikas veidošanā. Šajā nominācijā tika apbalvoti trīs jaunatnes darba veicēji: Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes darbinieks Adrians Dravnieks, kurš ir arī Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrības “Sprādziens” dalībnieks, Saldus bērnu un jaunatnes centra direktora vietniece jaunatnes jomā Laura Ūžele un Upesgrīvas mazpulka vadītāja Arita Andendorfa.
 • “Veiksmīgākais projekts” tika izvirzīti pasākumi, projekti un aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šajā nominācijā tika apbalvota Dobeles novada pašvaldība par īstenoto projektu “TAD tālāk kopā”.
 • “Jauniešiem draudzīga  vide” tika izvirzīti jauniešu centri un telpas jauniešiem, kur jaunieši var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt atbalstu un darboties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs. Šajā nominācijā tika apbalvots Dienvidkurzemes novada Nīcas jauniešu centrs.
 •  “Pašvaldība jaunietim” uzvarētājs tika noteikts interneta balsojumā. Šajā nominācijā tika sumināta Jūrmalas pilsētas pašvaldība

 

Labākais darbā ar jaunatni 2020

 • Nominācijā “Labākais starts” darbā ar jaunatni uzvarēja Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” jaunatnes darbiniece Laura Kristīne Anšance.
 • Nominācijā “Straujākais lēciens” darbā ar jaunatni pašvaldību kategorijā uzvarēja Krustpils novada pašvaldība, bet jaunatnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni kategorijā uzvarēja biedrība “Attīstības platforma YOU+”.
 • Nominācijā “Līdzdalības stiprinātājs” pašvaldību kategorijā uzvarēja Jūrmalas pilsētas pašvaldība, bet jaunatnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni kategorijā - biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, kas veic darbu ar jaunatni nacionālā līmenī un biedrība “Jauniešu organizācija Nītaureņi”, kas veic darbu ar jaunatni vietējā līmenī.
 • Nominācijā “Iedvesmas dzirksts”, kurā tika izvirzītas pašvaldību, pašvaldības iestāžu, jaunatnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbā ar jaunatni iesaistītās personas, tika suminātas trīs laureātes – Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece, jauniešu organizācijas “Radošo efektu darbnīca” valdes locekle Laura Lazdāne, Rīgas pilsētas pašvaldības jaunatnes darbiniece Brigita Medne un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa.
 • Nominācijā “Veiksmīgākais projekts” laurus plūca biedrība “Kandavas novada jauniešiem” projekts “Sāc ar sevi!”, bet nominācijā “Drosmīgākais projekts”, kurš vērsts uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti un līdzdalības stiprināšanu, uzvarēja nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” projekts “CODE”.
 • Nominācijā “Jauniešiem draudzīga vide” sacentās Latvijas aktīvākie jauniešu centri. Nominācijas laureāts ir Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla".
 •  "Pašvaldība jaunietim" tika noteikts ar interneta balsojumu un visvairāk balsu ieguva Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Konkurss 2022

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2022”. Aicinām visus potenciālos pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem un piedalīties konkursā 2022. gadā!

Konkursa mērķis ir izteikt ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jaunatnes organizācijām un biedrībām un nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizēt darba ar jaunatni nozīmi un turpināt aizsākto tradīciju.

Konkursa uzdevumi ir popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā un paaugstināt darba ar jaunatni veicēju prestižu.

Pretendenti dalībai konkursā ir pašvaldības, jauniešu centri, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā.

Pieteikumus dalībai konkursā, aizpildot konkursa pretendenta pieteikuma veidlapu un aizpildot konkursa pretendenta raksturojuma veidlapu, līdz 2022. gada 11. novembrim var iesniegt fiziska vai juridiska persona, to nosūtot pa pastu uz Izglītības un zinātnes ministrijas adresi: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, vai iesniedzot kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Ministrija konkursu organizē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”.

Konkursa nolikums un vērtēšanas kritēriji.

!!! Interneta pārlūka Google Chrome lietotajiem var būt bloķēta automātiska lejupielāde. Lai lejupielādētu datnes, izmantojot Google Chrome pārlūku, nepieciešams izvēlēties saites adresi ar labo peles pogu, kopēt to (copy link address) un ielīmēt to jaunā adreses joslā. 

Pieteikuma veidlapas pretendentiem:

1. Pieteikuma veidlapa pašvaldībām

2. Pieteikuma veidlapa jauniešu centriem

3. Pieteikuma veidlapa organizācijām

4. Pieteikuma veidlapa darbā ar jaunatni iesaistītajām personām

Pretendenti var tikt pieteikti 8 kategorijās:

Labākais starts - pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kuras uzsākušas veikt darbu ar jaunatni pēdējo 2 gadu laikā;

Līdzdalības stiprinātājs - – pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, ar plašu pieredzi darba ar jaunatni veikšanā;

Veiksmīgākais projekts - pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā;

Drosmīgākais projekts - pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar mazāk iespējām vai jauniešu no sociālā riska grupām dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā;

Viedais atbalsts - digitāli risinājumi un rīki, kas veicinājuši jauniešu iesaisti un līdzdalību;

Jauniešiem draudzīga vide - darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kur jaunieši var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt atbalstu un līdzdarboties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs;

Straujākais lēciens - jaunatnes organizācijas, kā arī biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kuras pēdējo divu gadu laikā veikušas būtiskus uzlabojumus darbā ar jaunatni;

Iedvesmas dzirksts - darbā ar jaunatni iesaistīta persona ar plašu pieredzi šajā jomā un iesaisti jaunatnes politikas veidošanā.

Pašvaldības var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts", "Līdzdalības stiprinātājs", "Veiksmīgākais projekts", "Drosmīgākais projekts", "Viedais atbalsts".

Jauniešu centri var tikt pieteikti kategorijā "Jauniešiem draudzīga vide".

Jaunatnes organizācijas un organizācijas, kuras veic darbu ar jaunatni var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts", "Straujākais lēciens", "Līdzdalības stiprinātājs", "Veiksmīgākais projekts", "Drosmīgākais projekts", "Viedais atbalsts".

Darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts" un "Iedvesmas dzirksts".

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM